Month: May 2013

AD CENTOJADRAN

Akcionarsko društvo “Centrojadran” Bar je pocelo sa radom kao RO Centrojadran” u sastavu SOUR “Centroprom” Beogad. Preduzece se sastojalo od tri osnovne organizacije udruženog rada (veleprodaje i dvije maloprodaje). Transformacijom SOUR Centroprom” 1990. godine formirana su tri trgovacka preduzeca, od kojih je maja 1992. godine TP “Bar” transformisano u dionicarsko društvo u mješovitoj svojini DD […]

EN SR